Footnotes don't work

1 post / 0 new
Last post

I am trying to figure out where could be a problem:

Text:
tesknění a&nbsp;znovuoživování minulého.<span class="index_pozn"><a href="../Text/kapitola_05.xhtml#footnote-24" id="footnote-24-backlink">8</a></span> V&nbsp;následujícím textu

Footnote:
<div class="footnote">
<p class="footnote"><a href="#footnote-24-backlink" id="footnote-24">8</a> První užití slova <span class="kurziva">nostalgie</span> najdeme již v&nbsp;17. století, kdy jej německý lékař J. Hofer používal v&nbsp;odborné literatuře jako označení pro potíže švýcarských vojáků, kteří dlouho sloužili v&nbsp;cizině a&nbsp;trpěli nesnesitelným steskem. V&nbsp;německém prostředí se též hojně vyskytoval ekvivalent <span class="kurziva">Heimweh</span>, ustálenější a&nbsp;v&nbsp;literatuře mnohem častější než jeho český překlad <span class="kurziva">stesk po domově.</span></p>
</div>

In Calibre or third party Chromium plugins it works, in Readium it does not! I consider Readium to be a sort of standard and now I am totally confused. Any help appreciated!

Secondary menu